ƒfƒWƒ^ƒ‹I/Oƒh[ƒ^[ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒh
I/O Board
DB-16R
DB-24R
DB-24PR
DB-24C
DB-24OD
DB-24POR
DB-24SSR
DB-16P8R
DB-16P
DB-24P
Function
Digital Output
DI/O
Digital Input
Din-Rail
Mounting
 
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
 

PCI Bus Non-Isolated A/D D/A Board

PCI-1802
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI-1800
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI-1602
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI-1202
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI-1002
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-821
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-DA16
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-DA8
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-DA4
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI Bus Digital I/O Board
PCI-M512
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-D168  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
PIO-D144  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
PIO-D96  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
PIO-D64
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PIO-D56
œ
œ
š
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
PIO-D48  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
PIO-D24  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
PISO-730/A
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
PCI-TMC12A
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
ISA Bus Non-Isolated A/D D/A Board
A-826PG
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-823PG
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-822PG
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-821PG
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-812PG
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-8111
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-628
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
A-626
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 

ISA Bus Isolated D/A Board

ISO-DA16
œ
 
š
   
š
   
œ
 
ISO-DA8
œ
 
š
   
š
   
œ
 

ISA Bus Digital I/O Board

DIO-144  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
DIO-96  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
DIO-64
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
DIO-48  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
DIO-24  
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
 
œ
ISO-730
œ
 
š
š
š
š
   
œ
 
œ : Fully function support š : Using 20-pin header, 16-channel support only (Cable Option: /F)
ƒXƒNƒŠƒ…[ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhPCIƒoƒXI/Oƒ{[ƒh—p
PCI-Bus
I/O Board
DB-32R
DB-16P16R
DB-8025 DB-8125 DB-8225 DB-8325 DB-8425 DB-1825 DB-889D DB-37 DN-20 DN-37 DN-50
Function

Relay Output

Analog Input Screw Terminal Board

MUX

General Purpose Screw Terminal Board

Din-Rail

Mounting

Option

   

Option

   

Option

   

Standard

Standard

Standard

PCI Bus Non-Isolated A/D D/A Board
PCI-1802  
š
š
     
œ
 
œ
š
œ
 
PCI-1800  
š
š
œ
     
œ
œ
š
œ
 
PCI-1602  
š
š
     
œ
 
œ
š
œ
 
PCI-1202  
š
š
     
œ
 
œ
š
œ
 
PCI-1002  
š
š
     
œ
 
œ
š
œ
 
PIO-821  
š
š
œ
     
œ
œ
š
œ
 
PIO-DA16  
š
š
         
œ
š
œ
 
PIO-DA8  
š
š
         
œ
š
œ
 
PIO-DA4  
š
š
         
œ
š
œ
 
PCI Bus Isolated A/D D/A Board
PISO-813        
œ
     
œ
 
œ
 
PISO-DA2          
œ
           
PCI Bus Isolated Digital I/O Board
PCI-P16R16                
œ
 
œ
 
PCI-P16C16                
œ
 
œ
 
PCI-P16POR16                
œ
 
œ
 
PISO-P8R8                
œ
 
œ
 
PISO-P8SSR8                
œ
 
œ
 
PISO-P32A32                
œ
 
œ
 
PISO-P32C32 œ DB-16P16R              
œ
 
œ
 
PISO-P64                
œ
 
œ
 
PISO-A64                
œ
 
œ
 
PISO-C64 œ DB-32R              
œ
š
œ
 
PISO-730  
š
š
         
œ
š
œ
 
PISO-730A  
š
š
         
œ
 
œ
 
PISO-725                
œ
 
œ
 
PCI Bus Non-Isolated Digital I/O Board
PCI-M512  
œ
œ
           
œ
   
PIO-D168                
œ
 
œ
œ
PIO-D144                
œ
 
œ
œ
PIO-D96                
œ
 
œ
œ
PIO-D64  
œ
œ
         
œ
œ
œ
 
PIO-D56  
š
š
         
œ
š
œ
 
PIO-D48                
œ
 
œ
œ
PIO-D24                
œ
 
œ
œ
PCI Bus Timer/Counter Board
PCI-TMC12A  
š
š
         
œ
š
œ
 
œ : Recommended Daughter Board š : Connect to 20-pin header Only (Digital I/O)
ƒXƒNƒŠƒ…[ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhISAƒoƒX—p

PCI-Bus

I/O Board

DB-32R
DB-16P16R
DB-8025
DB-8125
DB-8225
DB-8325
DB-1825
DB-889D
DB-37
DN-20
DN-25
DN-37
DN-50
Function
Relay Output
Analog Input Screw Terminal Board
MUX
General Purpose Screw Terminal Board
Din-Rail
Mounting
Option
   
Option
 
Option
 
Option
Standard
Standard
Standard
Standard
ISA Bus Non-Isolated A/D D/A Board
A-826PG  
š
š
œ
   
œ
œ
š
 
œ
 
A-823PG  
š
š
œ
   
œ
œ
š
 
œ
 
A-822PG  
š
š
œ
   
œ
œ
š
 
œ
 
A-821PG  
š
š
œ
   
œ
œ
š
 
œ
 
A-812PG  
œ
œ
         
œ
     
A-8111  
š
š
œ
   
œ
œ
š
 
œ
 
A-628  
š
š
       
œ
š
 
œ
 
A-626  
š
š
       
œ
š
 
œ
 
ISA Bus Isolated A/D D/A Board
ISO-AD32          
œ
 
œ
   
œ
 
ISO-LD              
œ
 
œ
œ
 
ISO-813        
œ
   
œ
   
œ
 
ISO-DA16  
š
š
       
œ
š
 
œ
 
ISO-DA8  
š
š
       
œ
š
 
œ
 

ISA Bus Non-Isolated Digital I/O Board

DIO-144                      
œ
DIO-96                      
œ
DIO-64  
œ
œ
         
œ
œ
   
DIO-48                      
œ
DIO-24                      
œ
ISA Bus Non-Isolated Digital I/O Board
P16R16DIO              
œ
   
œ
 
P8R8DIO              
œ
   
œ
 
ISO-P32C32
œ DB-16P16R
           
œ
   
œ
 
ISO-P64              
œ
   
œ
 
ISO-C64
DB-32R
           
œ
   
œ
 
ISO-730  
š
š
       
œ
š
 
œ
 
ISA Bus Timer/Counter Board
TMC-10              
œ
   
œ
 
œ : Recommended Daughter Board š : Connect to 20-pin header Only (Digital I/O)
ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ƒh[ƒ^[ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒh

Motion Control Board

DB-8R

DB-200

DN-25

DN-68

Function

Relay Board

Encoder Interface Board

General Purpose Screw

Terminal Board

DIN-Rail Mount    
œ
œ
PCI-Bus Motion Control Board
PISO-PS300
œ
 
œ
 
PISO-ENCODER300      
œ
PISO-ENCODER600      
œ
ISA-Bus Motion Control Board
SERVO-300
œ
œ
œ
 
STEP-200    
œ
 
ENCODER-300 @ @
œ
@
ƒfƒWƒ^ƒ‹I/Oƒh[ƒ^[ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒh—pƒIƒvƒVƒ‡ƒ“•\
Model No.
Option Method
œ    œ    œ
œ Option 1

 œ  Option 2

œ  Option 3

External Power Input

(Relay Coil Voltage)

Cable Option

Without DINRail

Mount

With DINRail

Mount

CA-5015

CA-3710

CA-2010

DB-24R
œ
 
œ
/12V
/24V
(Blank)
   
(Blank)

/DIN

DB-24RD
œ
 
œ
/12V
/24V
 
(Blank)
 
(Blank)

/DIN

DB-24PR
œ
œ
œ
/12V
/24V
(Blank)
 

/F

(Blank)

/DIN

DB-24PRD
œ
 
œ
/12V
/24V
 
(Blank)
 
(Blank)

/DIN

DB-24C  
œ
œ
   
(Blank)
/D

/F

(Blank)

/DIN

DB-24SSR  
œ
œ
   
(Blank)
/D
 

(Blank)

/DIN

DB-24POR  
œ
œ
   
(Blank)
/D
/F

(Blank)

/DIN

DB-16P8R  
œ
œ
   
(Blank)
/D
/F

(Blank)

/DIN

DB-24P    
œ
   
(Blank)
   

(Blank)

/DIN

DB-24PD    
œ
     
(Blank)
 

(Blank)

/DIN

DB-32R
œ
œ
œ
10V ~ 30V
CA-3710 / CA-3710D
CA-3720 / CA-3720D

(Blank)

/DIN

DB-16P16R

(Blank)

/DIN

Example:
DB-24PRD/24V/D/DIN (DB-24PRD, 24V coil voltage, 37-pin D-sub cable, DIN-Rail Mounting)
DB-24PRD/12V (DB-24PRD, 12V coil voltage, 50-pin flat cable, Without DIN-Rail Mounting)
Note:
PIO-D168, PIO-D144, PIO-D96, PIO-D48 provide 37-pin D-sub connector and 50-pin header. Make sure of your  selection first.
PIO-D24 provides 37-pin D-sub connector only; PIO-D56 provides 37-pin D-sub connetor and 20-pin flat cable.
ƒXƒNƒŠƒ…[ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ƒ{[ƒhƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒh—pƒIƒvƒVƒ‡ƒ“•\

Model No.

Option Method
œ            œ

œ Option 1

œ  Option 3

1 meter cable

2 meters cable

Without DIN-Rail Mount

With DIN-Rail Mount

DB-8225
œ
 

/1

/2

(Blank)

/DIN

DB-1825
œ
œ

/1

/2

(Blank)

/DIN

DB-8325
œ
œ

/1

/2

   
DB-8425  
œ
   

(Blank)

/DIN

DN-20
œ
 

/1

/2

/N

(Blank)

DN-25  
œ
   

/N

(Blank)

DN-37
œ
œ

/1

/2

/N

(Blank)

DN-50  
œ
   

/N

(Blank)

Example: 
DB-1825/2/DIN (DB-1825, 2 Meters D-sub 37-pin cable, with DIN-Rail Mounting)
DB-1825/1 (DB-1825, 1 Meter D-sub 37-pin cable, without DIN-Rail Mounting)
DN-20/1 (DN-37, 1 Meter 20-pin flat cable, with DIN-Rail Mounting)
DN-37/2/N (DN-37, 2 Meters D-sub 37-pin cable, without DIN-Rail Mounting)